02-07-2018 Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση10-05-2016 Πρόσκληση σε επαναληπτική γενική συνέλευση09-06-2017 Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση10-06-2016 Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση10-05-2016 Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση